Köztartozásmentesség koronavírus idején is

Nagyban egyszerűsítheti az ügyintézést, ha egy adózó szerepel az úgynevezett KOMA rendszerben, legyen szó vállalkozásokról, de akár magánszemélyekről is.

KOMA névvel illeti a NAV azt az adatbázist, amelybe azok az adózók kerülhetnek, akik köztartozásmentesnek minősülnek. Az adatbázis mindenki számára elérhető a NAV internetes oldalán, így a partnerek is látják, hogy akivel üzletelnek, megbízható adózó. Az adóhatóság felé pedig a köztartozásmentesség alapvetően azért előnyös, mivel ha adóigazolásra van szükségünk, azt kiváltja az adatbázisban szereplés, de más esetekben is helyettesítheti az adóhatóság által kiállítandó igazolást. Például mentességeket biztosíthat az EKÁER-rendszerben is, elsősorban a kockázatos termékek és élelmiszer szállításánál elvárt biztosíték megfizetése alól mentesül valaki, ha a KOMA rendszerben szerepel.

Az adatbázis folyamatosan (minden hónap tizedik napján) frissül, ezzel kapcsolatban nincs dolga az adózóknak.

A bekerülés azonban nem automatikus, azt igényelni kell. Az igénylést elektronikus úton kell benyújtani az itt elérhető adatlapon, költsége nincsen. A vállalkozások adószámmal, az egyéni vállalkozók és az adószámmal rendelkező magánszemélyek adószámmal és adóazonosító jellel is szerepelhetnek a KOMA-ban, ebben az esetben két külön kérelmet kell benyújtaniuk. Magánszemélyek esetében is érdemes élni ezzel a lehetőséggel, hiszen az adatbázisban szerepléssel kiváltható a nemleges adóigazolással járó ügyintézés. Ha valaki például támogatást, vagy csokot igényel, szintén megkönnyíti az adminisztrációt.

Ahhoz, hogy az adóhatóság elfogadja a kérelmet, az adózónak igazolni kell, hogy a listában való szerepeltetést megelőző hónap utolsó napjáig az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, vagy tesz. Ha a NAV elfogadja a kérelmet, a kérelmező a következő hónap 10-én, a következő frissítéskor kerül be az adatbázisba. Erről külön értesítést nem kap, ha viszont valamely feltételnek nem felel meg, a NAV hiánypótlásra szólítja fel. Ha ezt az előírt, tíznapos határidőre nem teljesíti, elutasítják a kérést. Ha később teljesül minden feltétel, újból lehet kérelmezni a felvételt.

Ahhoz pedig, hogy valaki bennmaradjon az adatbázisban, folyamatosan teljesíteni kell a feltételeket.

A KOMA-ban ugyanis csak azok az adózók szerepelnek, akiknek nincs a NAV-nál nettó adótartozása, egyéb köztartozása, minden adóbevallást és befizetést teljesített – tehát nincs lejárt tartozása. Ha valaki emiatt kerül ki a rendszerből, a teljesítés után ismét kérheti a felvételt. Ennél súlyosabb kizáró ok, ha az adózó csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlés vagy felszámolás alatt áll, ebben az esetben természetesen nem szerepelhet az adatbázisban.

Fontos, hogy a koronavírus idején elfogadott könnyítéseknek nem része az, hogy az adózó akkor is bennmaradhat a KOMA-ban, ha tartozása keletkezik. Az viszont nem kizáró ok, ha valaki fizetési könnyítést kért a NAV-tól, és az ott vállaltakat – tehát a halasztás, részletfizetés feltételeit teljesíti. Ebben az esetben továbbra is köztartozásmentesnek minősül.

A KOMA nyilvánosan elérhető adatbázis, tehát az adatok lekérdezéséhez nincs szükség arra, hogy azonosítsuk magunkat. Viszont tudni kell hozzá annak az adózónak adószámát, illetve adóazonosító jelét, amelyikre kíváncsiak vagyunk.