Keresés
Close this search box.

A túlóra szabályai

Tartalomjegyzék

A köznyelvben „túlóraként” emlegetett fogalmat a Munka Törvénykönyvében a „rendkívüli munkaidő” fogalma fedi le.

A Munka Törvénykönyve szerint rendkívüli munkaidőnek számít,

  • a munkaidő-beosztástól eltérő, illetve
  • a munkaidőkereten felüli munkavégzés, valamint
  • elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó munkaidő, továbbá
  • az ügyelet időtartama.

A rendkívüli munkaidőt a munkavállaló kérése esetén írásban kell elrendelni.

Mennyit dolgozhatnak a munkavállalók?

A túlórák kiosztásánál figyelni kell arra, hogy a munkavállalók naponta legfeljebb 12 órát dolgozhatnak, hetente pedig összesen 48 órát, és ebbe a maximális munkaidőbe beleszámít a túlóra, illetve az ügyeleti, készenléti idő is. Ügyelni kell arra is, hogy ha van túlóra, akkor is ki kell adni heti 2 pihenőnapot, és a munkavégzések között minimum 8 óra pihenőidőt kell biztosítani.

Munkaidőkeretben a munkavállaló heti 40 órát dolgozhat, ha rendkívüli munka is van, akkor 48-at, készenléttel együtt pedig 72 órát.

Mennyit túlóra lehet évente?

Fő szabályként naptári évenként legfeljebb 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ezen felül a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján még legfeljebb 150 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ez utóbbi az úgynevezett „önként vállalt túlmunka”, amivel együtt tehát összesen 400 óra lehet a rendkívüli munkaidő.

Ha a munkáltatónál van kollektív szerződés, akkor az alapján évi legfeljebb 300 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, illetve ezen felül még a munkáltató és a munkavállaló külön megállapodása alapján további legfeljebb 100 óra önként vállalt túlmunka lehet, azaz összesen szintén maximum 400 óra. Az önként vállalt túlmunkára vonatkozó megállapodást a munkavállaló a naptári év végén mondhatja fel.

Ha a munkaviszony évközben kezdődött, vagy határozott idejű, illetve részmunkaidős, akkor a rendkívüli munkaidő hosszát ennek megfelelően arányosan kell érteni.

A Munka Törvénykönyve említ olyan esetet is, amikor „nem korlátozott” a rendkívüli munkaidő elrendelése – például ha a rendkívüli munkaidőt baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében rendelik el.

Korlátok a túlóránál

Munkaszüneti napon csak akkor rendelhető el rendkívüli munkaidő, ha a munkavállalót rendes munkaidőben is foglalkoztatják munkaszüneti napon, illetve ha „nem korlátozott” a rendkívüli munkaidő.

Nem lehet rendkívüli munkaidőt elrendelni a munkavállaló várandósságától kezdve a gyermek hároméves koráig, a gyerekét egyedül nevelő munkavállalónál szintén a gyermek hároméves koráig, illetve ha egészségkárosító kockázatról van szó. A gyermekét egyedül nevelő munkavállalónál (amíg a gyermek 3-4 év közötti) csak a dolgozó hozzájárulásával rendelhető el rendkívüli munkaidő, kivéve ha az „nem korlátozott”. Nem rendelhető el rendkívüli munkaidő a fiatal (18 év alatti) munkavállalónál sem.

A túlóra díjazása

A munkavállalónak 50 százalék bérpótlék, vagy – munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján – szabadidő jár, ha a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben végzett munkát. A szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál, és erre az alapbér arányos része jár.

A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre), illetve munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidős munkavégzésre 100 százalék bérpótlék jár, azonban ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít, a bérpótlék mértéke csak 50 százalék.

A szabadidőt vagy a pót heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidős munkavégzést követő hónapban kell kiadni. Ha egyenlőtlen a munkaidő-beosztás, akkor pedig legkésőbb a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végéig. Ettől eltérően a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a szabadidőt legkésőbb a következő munkaidőkeret végéig kell kiadni.

(Nyitó kép: Aleksandar Nakic / Getty Images)


Sok speciális esettel találkozunk nap mint nap a túlórák elszámolását illetően, ezért március 22-én lehetőséget biztosítunk egy ingyenes online konzultáció keretében arra, hogy mindenki feltehesse saját kérdéseit szakértőnknek, Udvariné Nánási Fruzsina HR konzulensnek. Részletek és regisztráció.

Ingyenes bemutató igénylése

Nézze meg, hogyan működik az Abacus rendszere és győződjön meg Ön is képességeiről!

24 órán belül válaszolunk!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Választott DEMÓ alkalmazás *
Adatkezelés *

Ingyenes bemutató igénylése

Nézze meg, hogyan működik az Abacus rendszere és győződjön meg Ön is képességeiről!

24 órán belül válaszolunk!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Üzenet *
Adatkezelés *

Megközelíthetőség

VT-SOFT iroda címe
1113 Budapest, Karolina út 65.

Tömegközlekedéssel
9-es vagy 109-es busszal a Kolosy térig, onnan az iroda 2 perc séta
19, 17 vagy 41-es villamossal a Kolosy térig, onnan 2 perc séta

Elérhetőségek
Telefon: +36 1 273 3838
E-mail: info@vtsoft.hu

Ajánlatkérés

Amennyiben konkrétan érdeklődik valamely alkalmazásunkkal kapcsolatban, várjuk jelentkezését!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Üzenet *
Adatkezelés *