Keresés
Close this search box.

Mi az a KMRP? És mire kell számítani annak, aki kipróbálná?

Tartalomjegyzék

A vállalkozások számára eddig is lehetőség volt arra, hogy munkavállalóikat tulajdonrész átadásával motiválják, ez az úgynevezett munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) azonban júliustól egy másik hasonló javadalmazási formával, a különleges munkavállalói résztulajdonosi programmal (KMRP) bővült.

Az MRP-ről szóló törvény módosításával létrehozott KMRP bizonyos tekintetben szélesebb körű juttatási forma, más tekintetben korlátozza a cégvezetőket. Abban viszont hasonlít a két program, hogy – a dolgozók ösztönzésén túl – a juttatás adóterhe a munkabér csaknem 50 százalékos közterheihez képest mindössze a tőkejövedelmekre rakódó 15 százalékos jövedelemadóval adózik, vagyis a lojalitást kedvezőbb adózás lehetőségével honorálták a törvényhozók. Az is közös a két formában, hogy a munkavállalók csupán közvetett módon szereznek részesedést – vagyis ők maguk nem jogosultak a tulajdonrészük alapján beleszólni a cég vezetésébe – egészen pontosan mindössze az MRP keretében megszerzett vagyonrész 5 százaléka mértékéig illeti meg szavazati jog a résztvevőket.

A KMRP legfontosabb újítása az, hogy eltérően az MRP-től, ezzel a formával nem csak a legalább hat hónapja a cég alkalmazásában álló munkavállalók számára adható a javadalmazás. Az időbeli korlát megszüntetésén túl van még egy új elem: a munkavállalókon kívül a társaság felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjai számára egyaránt nyitva áll ez a lehetőség. Az is újdonság, hogy amíg az MRP-t csak részvénytársaságnál lehet alkalmazni, a KMRP-t kft-k is elindíthatnak. És ennél is nagyobb rugalmasságot biztosít az, hogy amíg az MRP keretében szerzett tulajdonrészt nem lehet eladni, a KMRP-ben levő részesedésnél fennáll ez a lehetőség. Pénzre váltani pedig az előbbit csak 24 hónap elteltével lehet, utóbbinál ennél rugalmasabb a szabályozás.

Fontos újdonság az is, hogy a tulajdonrész a tagok döntése alapján bizalmi vagyonkezelésbe is adható, akár vagyonkezelő alapítvány létrehozásával. KMRP-ből és vagyonkezelő alapítványból egy időben többet is létre lehet hozni egy társaságnál, ráadásul az alapítványhoz más társaság munkavállalói is csatlakozhatnak. Egy vagyonkezelő több KMRP tagi részesedéseit is kezelheti a törvény alapján.

A kedvező adózás azonban nem csak a fentebbi pontoknál jelenik meg. A KMRP szervezőbizottsága – hasonlóan a MRP-éhez – jogosult hitelt felvenni a vagyonrészek megszerzésére, akár a társaságtól magától. Ennél a típusú tőkejuttatásnál pedig sem a tulajdonosnak, sem a KMRP-nek nem kell adót fizetni, sőt, előbbinél úgynevezett elismert ráfordítás, hasonlóan az adományokhoz, vagyis azzal csökkenteni lehet a társasági adó alapját.

A KMRP-nek vannak korlátai is

A létrehozásához például legalább tíz munkavállaló kezdeményezése szükséges, a létszámot növelni pedig a létrehozás után nem lehetséges, új résztvevő csak a tagi részesedés írásos átruházásával léphet be, egy tag halálakor pedig az örökös jogosult átvenni a részesedést. (Több örökös esetén is csak egy szerezhet részvételi jogosultságot, ennek feltétele, hogy munkavállaló legyen és a többi örökös meghatalmazza őt a részvételre – természetesen nekik is fennmarad a joguk a vagyonfelosztást követően a tulajdonszerzésre.) Ha nincs örökös, akkor jogosult új résztvevő belépni a programba.

A KMRP-nek ugyanakkor legalább tíz évig meg kell tartania a megszerzett részesedést ahhoz, hogy a kedvező adószabályok érvényesek legyenek rá. A programot tehát legalább tíz évre lehet létrehozni, időtartama azonban kötött, azt szintén már az alapításkor meg kell határozni. A működés ideje alatt pedig a vagyonkezelés szabályait, formáját nem lehet módosítani. Mindez gátja lehet a program elterjedésének, legalábbis a kisvállalkozói körben, nagyobb vállalatoknál azonban már az év végén is több KMRP megalapításáról hallhattunk híreket.

Ingyenes bemutató igénylése

Nézze meg, hogyan működik az Abacus rendszere és győződjön meg Ön is képességeiről!

24 órán belül válaszolunk!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Választott DEMÓ alkalmazás *
Adatkezelés *

Ingyenes bemutató igénylése

Nézze meg, hogyan működik az Abacus rendszere és győződjön meg Ön is képességeiről!

24 órán belül válaszolunk!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Üzenet *
Adatkezelés *

Megközelíthetőség

VT-SOFT iroda címe
1113 Budapest, Karolina út 65.

Tömegközlekedéssel
9-es vagy 109-es busszal a Kolosy térig, onnan az iroda 2 perc séta
19, 17 vagy 41-es villamossal a Kolosy térig, onnan 2 perc séta

Elérhetőségek
Telefon: +36 1 273 3838
E-mail: info@vtsoft.hu

Ajánlatkérés

Amennyiben konkrétan érdeklődik valamely alkalmazásunkkal kapcsolatban, várjuk jelentkezését!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Üzenet *
Adatkezelés *