Keresés
Close this search box.

Miből lesz a nyugdíj: mi számít bele a szolgálati időbe?

Tartalomjegyzék

A legtöbb nyugellátási forma esetében mérvadó az, hogy az igénylő hány évet dolgozott, vagyis pontosan mennyi szolgálati idővel rendelkezik.

Ennek szabályait a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 37. §-a határozza meg. A jogszabály alapszabályként azt mondja ki, hogy szolgálati időnek minősül az az időszak 1997. december 31. napját követően, ha arra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták, illetve megfizették. (A törvény 1998-ban lépett hatályba, a korábbinál szigorúbb szabályokkal, amelyek alapvetően a járulék megfizetéséhez kötik a jogosultságot.) Biztosítotti jogviszony lehet

 • tipikusan a munkaviszony,
 • a közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati és állami szolgálati jogviszony,
 • az ügyészségi és bírósági jogviszony,
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony,
 • a közfoglalkoztatási jogviszony,
 • a megbízási jogviszony,
 • a választott tisztségviselői jogviszony,
 • a vállalkozás jellegű jogviszonyban töltött idő,
 • a bedolgozói jogviszony,
 • a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya,
 • az egyéni és társas vállalkozói jogviszony,
 • az őstermelői jogviszony, és
 • ide tartozhat ugyanakkor olyan jogviszony is, amikor a szolgálati idő megszerzésére kötött megállapodás alapján fizetik meg a nyugdíjjárulékot, mint például a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulóként töltött idő.

Vannak bizonyos speciális esetek, amikor nyugdíjjárulékot nem kell fizetni, mégis fennáll a szolgálati idő függetlenül attól, hogy 1997 vége előtti vagy azt követő időszakról van szó. Tipikusan ilyen a táppénzfolyósítás időszaka, hiszen a táppénz után nem kell nyugdíjjárulékot fizetni. 1998 előtt ilyen volt a felsőfokú tanintézményben nappali tagozaton folytatott tanulmány is, azóta ez abban az esetben igaz, ha az igénylő erre vonatkozó megállapodást köt, és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével a 34 %-os mértékű nyugdíjjárulékot megfizeti.

Szolgálati időnek számíthat több sajátos jogviszony is – a nyugellátáshoz szükséges jogosultság megszerzésének többnyire itt is az a feltétele, hogy megfizessék a nyugdíjjárulékot. Ilyen például

 • az egyházi személyeké,
 • a gyermeknevelési támogatásban,
 • a gyermekek otthongondozási díjában,
 • az ápolási díjban,
 • a gyermekgondozást segítő ellátásban,
 • a gyermekgondozási segélyben részesülőké,
 • a betegszabadságot, gyedet kapóké,
 • az álláskeresési vagy rehabilitációs járadékban részesülőké,
 • a szociális szövetkezetek tagjaié.
 • A katonai szolgálat után akkor is jár, ha nem fizették meg a nyugdíjjárulékot.

Ha a biztosítás ténye megállapítható, az azonban nem, hogy valóban levonták a nyugdíjjárulékot, a levonást vélelmezni kell

– mondja ki a törvény, aminek jelentősége lehet például akkor, ha valakinek megszűnt a munkahelye, így a szükséges igazolások nem érhetők el. Nem számolható azonban el szolgálati időként az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyának az az időtartama, amelyre vonatkozóan a vállalkozónak 2011. december 31-éig fennálló időszakra nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék, 2012. január 1-jétől pedig nyugdíjjárulék tartozása van. Ugyanez elmondható a társas vállalkozások tagjai esetében is, és ugyanez a szabály vonatkozik az egyéni vállalkozó vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozás tagjára, segítő családtagjára, illetve a mezőgazdasági őstermelőkre. A tartozás megfizetése esetén természetesen meghosszabbodik a szolgálati idő, még akkor is, ha utólag, vagyis a nyugdíj megállapítása után történik a törlesztés. Ekkor a meghosszabbodott szolgálati időt legkorábban a befizetés napjának hónapja első napjából lehet figyelembe venni. A tartozás összegét és időtartamát az adóhatóság igazolhatja, ennek hiányában a vállalkozás igazolása, nyilatkozata irányadó. Ezen túl természetesen nem számolható el, ha valakinek nem volt biztosítási jogviszonya egy adott időszakban – ilyen eset a fizetés nélküli szabadság ideje is.

Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki – a nyugdíjkorhatár betöltése mellett – legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. (Ez alól kivétel a nők negyven év munkaviszony után nyújtható teljes nyugdíja, abban az esetben nem kell megvárni a nyugdíjkorhatár elérését.) Ezt naptári naponként veszik számításba, tehát 19 év és 364 nap szolgálati idő nem elegendő. A többes jogviszony természetesen nem vehető figyelembe a kiszámításkor. Ha valakinek a szolgálati ideje nem éri el a szükséges évek számát, akkor csak résznyugdíjra szerez jogosultságot, ebben az esetben a kiszámításkor arányosan csökken a nyugdíj összege – akár a jogszabályban meghatározott minimális szint alá.

 

Nyitó kép: Getty Images

Ingyenes bemutató igénylése

Nézze meg, hogyan működik az Abacus rendszere és győződjön meg Ön is képességeiről!

24 órán belül válaszolunk!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Választott DEMÓ alkalmazás *
Adatkezelés *

Ingyenes bemutató igénylése

Nézze meg, hogyan működik az Abacus rendszere és győződjön meg Ön is képességeiről!

24 órán belül válaszolunk!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Üzenet *
Adatkezelés *

Megközelíthetőség

VT-SOFT iroda címe
1113 Budapest, Karolina út 65.

Tömegközlekedéssel
9-es vagy 109-es busszal a Kolosy térig, onnan az iroda 2 perc séta
19, 17 vagy 41-es villamossal a Kolosy térig, onnan 2 perc séta

Elérhetőségek
Telefon: +36 1 273 3838
E-mail: info@vtsoft.hu

Ajánlatkérés

Amennyiben konkrétan érdeklődik valamely alkalmazásunkkal kapcsolatban, várjuk jelentkezését!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Üzenet *
Adatkezelés *