Keresés
Close this search box.

Veszélyhelyzet alatt eltérő szabályokat kell alkalmazni a távmunkánál

Tartalomjegyzék

A távmunkavégzésről külön rendelkezik többek között a Munkatörvénykönyv, a munkavédelemről és a személyi jövedelemadóról szóló törvény. Ezen törvények adott szabályaitól – a jelenlegi veszélyhelyzet alatt – 2020. november 12-i kezdettel el lehet térni, amelyre vonatkozó rendelkezéseket az alábbiakban ismertetem.

Munkavédelem (1993. évi XCIII. törvény)

A távmunkavégzés esetén előírás, hogy a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót

 • a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és
 • a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

Ugyanakkor a veszélyhelyzet alatt, a távmunkában történő munkavégzéskor nem kell alkalmazni az alábbi munkavédelmi szabályokat:

 • A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz biztonságos állapotáról. A munkaeszköz biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.
 • A munkahelyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.
 • Az Mt. alkalmazásában indokolt esetnek minősül a munkáltató vagy megbízottjának ellenőrzése, ha az arra irányul, hogy rendszeresen meggyőződjön arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
 • Az ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
 • A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdek-képviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
 • Munkavédelmi hatósági ellenőrzést a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végezheti. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.
 • Távmunkavégzés esetén munkahely az a munkaszerződésben a felek által meghatározott helyiség, ahol a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a munkáját végzi.

Személyi jövedelemadó (1995. évi CXVII. törvény)

A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a távmunkavégzés keretében dolgozó munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg, amely idén havi 16 100 forint. Ha nem az egész hónapban dolgozik a munkavállaló távmunkában, akkor a fenti havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része számolható el.

Fontos, hogy a fenti költségelszámolás feltétele, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet „I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja” szerinti más költséget nem számol el.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 3. számú mellékletében a Jellemzően előforduló költségek cím 24. pontjában a c) és d) alpontokban foglalt költségek a következők:

 • Internethasználat díj (ideértve különösen az egyszeri, havi forgalmi díjat),
 • A munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, a fűtés, a világítás és a technológiai energia díja. Ha a lakás és a munkavégzési hely műszakilag nem elkülönített, akkor a fenti kiadás(oka)t a távmunkavégzéssel arányosan, az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő, m2, m3 stb.) alapulvételével lehet figyelembe venni.

Munkatörvénykönyv (2012. évi I. törvény)

A munkavállalónak és a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy az alábbi munkajogi szabályoktól – ha erre vonatkozóan külön megállapodást kötnek – eltérjenek.

 • A távmunka kapcsán a Munkatörvénykönyv úgy rendelkezik, hogy távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.
 • A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak továbbá minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amit más munkavállalónak is biztosít.
 • A munkáltató intézkedik arról, hogy a távmunkában dolgozó munkavállaló a munkáltató területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tarthasson.
 • A távmunkára kötött munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában, továbbá a munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót
  • a napi munkaidőről,
  • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
  • a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
  • a munkakörbe tartozó feladatokról,
  • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
  • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
  • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik–e, valamint
  • a munkáltatói jogkör gyakorlójáról,
  • a munkáltató általi ellenőrzés,
  • a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól, továbbá
  • arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.

A fentiekben leírtak jogszabályi alapja: 487/2020. (XI. 11.) kormányrendelet

 

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser

Ingyenes bemutató igénylése

Nézze meg, hogyan működik az Abacus rendszere és győződjön meg Ön is képességeiről!

24 órán belül válaszolunk!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Választott DEMÓ alkalmazás *
Adatkezelés *

Ingyenes bemutató igénylése

Nézze meg, hogyan működik az Abacus rendszere és győződjön meg Ön is képességeiről!

24 órán belül válaszolunk!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Üzenet *
Adatkezelés *

Megközelíthetőség

VT-SOFT iroda címe
1113 Budapest, Karolina út 65.

Tömegközlekedéssel
9-es vagy 109-es busszal a Kolosy térig, onnan az iroda 2 perc séta
19, 17 vagy 41-es villamossal a Kolosy térig, onnan 2 perc séta

Elérhetőségek
Telefon: +36 1 273 3838
E-mail: info@vtsoft.hu

Ajánlatkérés

Amennyiben konkrétan érdeklődik valamely alkalmazásunkkal kapcsolatban, várjuk jelentkezését!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Üzenet *
Adatkezelés *