WEBINÁRIUM: A Munka Törvénykönyve változó szabályai

2023. január 1-jével jelentősen megváltozik a Munka Törvénykönyve. A munka és magánélet összehangolását biztosító EU irányelvek mellett több új munkajogi szabály is hatályba lép, melyek szinte minden munkáltatót érintenek – egyes szabályok visszamenőlegesen is.

 

Az új szabályozás alapos felülvizsgálatra és átgondolásra késztetheti a munkáltatókat, melyhez december 19-i webináriumunkon szeretnénk támogatást nyújtani. Az online eseményen meghívott munkajogi szakértőnk segítségével vesszük végig a Munka Törvénykönyve módosításait, és kiemelten foglalkozunk a minimálbér emelésének hatásaival.

 

AZ ELŐADÁS TÉMÁI

Az Mt. változó szabályaiból

 • Joggal való visszaélés – Hogyan fordul a bizonyítás terhe?
 • Határidők – új számítási mód
 • Meddig kell postára adni az azonnali hatályú felmondást próbaidő esetén?
 • Mely esetben tilos a próbaidő kikötése? Mennyi lehet a próbaidő maximális tartama határozott idejű munkaviszony esetén?
 • Munkáltatói tájékoztatási kötelezettség – bővülő tartalommal, rövidebb határidővel
 • Külföldi foglalkoztatás – új tájékoztatási témakörök
 • Munkaszerződés-módosítás munkavállalói kérelemre
 • Mely esetben kérhető a munkáltatói munkaviszony-megszüntetés indokolása?
 • Bővülő felmondási tilalmak, változó jogkövetkezmények a munkáltatói jogellenes munkaviszony megszüntetés esetén
 • A napi és a heti pihenőidő – tisztázás és rugalmasítás
 • A távollét új jogcímei: gondozás, apasági- és szülő szabadság – és tartamukra járó díjazás
 • Az állásidőre járó díjazás meghatározásának módosítása
 • Az életbe lépés: az apasági- és a szülői szabadság szabályainak visszamenőleges hatályú alkalmazása

A minimálbér és garantált bérminimum összege

 • Szükséges-e mindig a munkaszerződés módosítás az alapbér-emelés miatt?
 • Hatása a munkaszerződés szerint vezető állású munkavállalók helyzetére
 • Az egyenlő bánásmód megtartása

ELŐADÓ

Dr. P. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD

RÉSZLETEK

 • Időpont: 2022. december 19., hétfő, 10:00-12:30
 • Jelentkezési határidő: 2022. december 16., 12:00
 • Részvételi díj: 13.900 Ft + ÁFA

JELENTKEZÉS

Jelentkezni ezen a linken tud.

Az online szemináriumon a jelentkezési lap előzetes kitöltésével és a részvételi díj kifizetésével lehet részt venni. A részvételi díj a jelentkezési lap kitöltése és beküldése után, a jelentkezés során megadott adatokkal kerül számlázásra. A jelentkezési lap elküldésével a jelentkező vállalja, hogy a részvételi díj a kiküldött díjbekérő ellenében a Soft Consulting Hungary Zrt. részére kifizetésre kerül.