Keresés
Close this search box.

Behajthatatlan követelések elszámolása – már nem adóalanyoktól is

Tartalomjegyzék

Még 2020-ban, az Európai Unió Bíróságának két vonatkozó ítélete nyomán elfogadott jogszabály-módosításnak köszönhetően vált lehetővé az, hogy meghatározott feltételek mellett korrigálható a fizetendő áfa alapja, ha az adóalany vevő nem fizette ki a termék vagy a szolgáltatás ellenértékét. 2021-től ez a rendszer módosult, és az áfatörvény módosítása alapján még szélesebb körben érhető el a behajthatatlan követelések áfájának elszámolása.

A legfontosabb változás 2021. január elsejétől az, hogy az adóalap abban az esetben is csökkenthető, ha a vevő adószámmal nem rendelkező, nem áfaalany természetes személy, vagy olyan alapítvány, amelyik nem folytat gazdasági tevékenységet. Bővült ugyanakkor azoknak az eseteknek a köre is, amikor „behajthatatlannak” minősíthető egy követelés. Korábban a NAV felé benyújtott kérelemben elsősorban azt kellett bizonyítani – azon túl, hogy a befizetett áfa az adózónak fel nem róható okból nem térült meg –, hogy a két fél független egymástól, illetve, ha időközben nem szűnt meg jogutód nélkül az adós vállalkozás, az adózónak azt is igazolnia kellett, hogy felvette korábban a kapcsolatot vele az adósság rendezése érdekében. Ettől az évtől az az eset is kellő indoknak számít a behajthatatlanság igazolására, amikor a bíróság az adósságrendezés során felmentette a fennmaradó – értelemszerűen a kérelmezővel szemben is fennálló – adósságai teljesítése alól az adóst. Ehhez természetesen mellékelni kell az erről szóló bírósági határozatot.

Ahogy az adóalanyok, úgy a nem adóalanyok esetében is kizáró ok ugyanakkor az, ha az adós csődeljárás vagy magáncsőd alatt állt, illetve szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal/adótartozással rendelkezők adatbázisában abban az időszakban, amikor az érintett eladás, szolgáltatásnyújtás megtörtént.

A nem adóalany adósok esetében néhány speciális szabály is van

Az adóalanyok esetében például kötelező értesíteni az adóst, ha azonban az nem áfaalany, ez a kötelezettség nem áll fenn. Ezeknél az eseteknél nem kell feltüntetni az adós nevét és adószámát sem a kérelemben (természetesen ahhoz továbbra is indoklást kell csatolni, és az adóalap-csökkentésben érintett számla, annak összege is kötelező eleme a beadványnak).

A 2021-es változások mellett továbbra hatályosak mindazok a szabályok, amelyek lehetővé tették a behajthatatlan követelések visszatérítését anélkül, hogy az adóalanynak az adóhatósággal kellene pereskednie érte. Pontosabban nem mérlegelés, bírósági gyakorlat kérdése az adóalap csökkentése a jóhiszemű eladó, szolgáltató esetében, hanem – a még nem elévült követelések esetében – az áfatörvény rendelkezései teszik lehetővé ezt. Bizonyos esetekben módosult az adómódosítással érintett követelések lehetséges időbeli határa is. Az el nem évült követelés ebben az évben azt jelenti, hogy a 2015. december 31. után teljesített követeléseknél érvényesíthető a jog egy 2021-ben benyújtott önellenőrzéssel, vagyis az ötéves időhatály nem változott.

Van azonban egy enyhítés

Alapesetben ugyan legalább egy évnek kell eltelnie a fizetési határidő óta, ám itt is vannak kivételek 2021-től. A szabály az, hogy abban az esetben nem kell kivárni az egy évet, ha az ügyletre vonatkozó elévülési idő rövidebb ennél az időtartamnál. Ilyenek egyes közüzemi számlák, amelyeknél hamarabb is kérhető a visszatérítés – ilyenkor is természetesen fenn kell állnia a behajthatatlan követelés többi feltételének.

Az eljárást továbbra sem zárja ki, ha részben teljesítették a követelést, ám a kifizetett részre eső forgalmi adó visszatérítése természetesen most sem lehetséges. Ugyanígy nem lehet kérni a kifizetést, ha az összeget időközben faktorálták, vagy biztosítással megtérült az adózó ebből eredő kára.

Ingyenes bemutató igénylése

Nézze meg, hogyan működik az Abacus rendszere és győződjön meg Ön is képességeiről!

24 órán belül válaszolunk!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Választott DEMÓ alkalmazás *
Adatkezelés *

Ingyenes bemutató igénylése

Nézze meg, hogyan működik az Abacus rendszere és győződjön meg Ön is képességeiről!

24 órán belül válaszolunk!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Üzenet *
Adatkezelés *

Megközelíthetőség

VT-SOFT iroda címe
1113 Budapest, Karolina út 65.

Tömegközlekedéssel
9-es vagy 109-es busszal a Kolosy térig, onnan az iroda 2 perc séta
19, 17 vagy 41-es villamossal a Kolosy térig, onnan 2 perc séta

Elérhetőségek
Telefon: +36 1 273 3838
E-mail: info@vtsoft.hu

Ajánlatkérés

Amennyiben konkrétan érdeklődik valamely alkalmazásunkkal kapcsolatban, várjuk jelentkezését!

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Üzenet *
Adatkezelés *